Cáp thermocoup loai k có đặc tính và thông số như thế nào ?

Fri, 16/04/2021 - 09:29

Cáp thermocoup loai k là loại 2 dây ra, tín hiệu đưa về dạng điện áp mV. Đối với loại K thì điện áp thay đổi từ 0 – 50 mV. Nhiệt độ tăng thì áp sẽ tăng.

Cáp thermococup loại K (cặp nhiệt điện loại K) là loại được sử dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp. Đây là loại thiết bị cảm biến nhiệt điện mạch kín. Nó bao gồm 2 dây kim loại khác nhau được nối ở 2 đầu. Một dòng điện được tạo ra khi nhiệt độ ở một đầu khác với nhiệt độ ở đầu còn lại.

Đặc tính của cáp thermocoup loại K

  • Cáp thermocoup loại K

  • Dải nhiệt độ đo: 0 – 400 độ C

  • Đường kín đầu đo: 6 mm

  • Chất liệu: thép không gỉ

  • Chiều dài: 1m, 2m, 5m

Cáp thermocoup loại k

Thiết kế sản phẩm

• Used design abbreviations:PVC: PolyvinylchlorideSIL: Silicone rubberGL: Glass fibreC: Copper screen braidingST: Aluminium foil screenS: Steel wire braiding

• Design example for PVC-PVC-S-PVC:- PVC core insulation- PVC inner sheath- Steel wire braiding- PVC outer sheath

• Picture examples (top down):Fe/CuNi DIN 2x1,5 PVCNiCr/Ni IEC 2x1,5 GL-GLPtRh/Pt IEC 2x1,5 GL-GL-SNiCr/Ni DIN 2x1,5 SIL-GLNiCr/Ni DIN 2x1,5 PVC-PVCPtRh/Pt DIN 2x1,5 PVC-PVCFe/CuNi IEC 2x1,5 SIL-SIL-SNiCr/Ni IEC 2x1,5 SILPtRh/Pt IEC 2x1,5 SIL-GL-SFe/CuNi IEC 2x0,22 PVC-PVC-C-PVCNiCr/Ni IEC 2x1,5 PVC-ST-PVCFe/CuNi DIN 2x1,5 PVC-PVC-S-PVC

Cáp thermocoup loại k

Phê duyệt (tài liệu tham khảo)

• Colour identity codeDIN 43710Negative conductor and outer sheath:Fe/CuNi: blueNiCr/Ni: greenPtRh/Pt: whitePositive conductor: always redIEC 60 584Positive conductor and outer sheath:Fe/CuNi: blackNiCr/Ni: greenPtRh/Pt: orangeNegative conductor: always white

Thông số kỹ thuật của cáp thermocoup loại K

Based on Limiting deviation in acc. with DIN and IEC in accordance with Class 2

Conductor stranding 1.5mm²: approx. 48 x 0.20mm 0.75mm²: approx. 24 x 0.20mm 0.5mm²: approx. 16 x 0.20mm 0.22mm²: approx. 7 x 0.20mm

Cáp thermocoup loại k

Bán kính uốn tối thiểu

Without metal braiding: 12 x cable diameter

With metal braiding: 15 x cable diameter

Phạm vi nhiệt độ của cáp thermocoup loại K

(referring to insulation and sheath compounds) PVC: -5°C up to +70°C Silicone: -25°C up to +180°C Glass fibre: -25°C up to +200°C


Tham khảo thêm:

Cáp thermocoup loai k có đặc tính và thông số như thế nào ?

Cáp thermocoup loai k có đặc tính và thông số như thế nào ?
Cảm ơn bạn đã đánh giá
5 Sao 3 Đánh giá
5/3
Cáp thermocoup loai k là loại 2 dây ra, tín hiệu đưa về dạng điện áp mV. Đối với loại K thì điện áp thay đổi từ 0 – 50 mV. Nhiệt độ tăng thì áp sẽ tăng.
Cùng lĩnh vực