TỔNG QUAN VỀ CÁC LOẠI CÁP SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP

X

CÁP SỬ DỤNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC

Tue, 22/08/2023  23

Cáp xử lý nước cho nhà máy xử lý và hồ chứa nước

Xem thêm

CÁP SỬ DỤNG TRONG THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT

Tue, 22/08/2023  14

Cáp thiết bị đóng cắt - Để điều khiển, bảo vệ và cách ly thiết bị

Xem thêm

CÁP SỬ DỤNG TRONG HÀNG HẢI

Tue, 22/08/2023  27

Cáp biển & cáp ngoài khơi - cho hệ thống dây điện và nền tảng nổi

Xem thêm

CÁP SỬ DỤNG TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - FOOD & BEVERAGE INDUSTRIES

Tue, 22/08/2023  14

Cáp thực phẩm & đồ uống - Các hoạt động hỗ trợ trong chế biến thực phẩm

Xem thêm

CÁP SỬ DỤNG TRONG QUỐC PHÒNG - Ministry of Defence

Tue, 22/08/2023  14

Cáp quốc phòng - cho các ứng dụng quan trọng

Xem thêm

CÁP SỬ DỤNG TRONG VIỄN THÔNG - Communication & Telecommunications cables

Tue, 22/08/2023  14

Cáp thông tin liên lạc & viễn thông - Cho mạng kết nối

Xem thêm

CÁP SỬ DỤNG TRONG TỰ ĐỘNG HÓA

Tue, 22/08/2023  15

Cáp tự động hóa công nghiệp - Tự động hóa & Điều khiển quá trình

Xem thêm

CÁP SỬ DỤNG TRONG TRUYỀN TẢI, PHÂN BÓ VÀ MẠNG LƯỚI ĐIỆN

Sun, 20/08/2023  12

Cáp truyền tải, phân phối và mạng lưới điện cho các mạng lưới ở mọi quy mô

Xem thêm

CÁP SỬ DỤNG TRONG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Sun, 20/08/2023  12

Cáp năng lượng tái tạo hỗ trợ sản xuất năng lượng xanh

Xem thêm

CÁP SỬ DỤNG TRONG DẦU KHÍ VÀ HÓA DẦU

Sun, 20/08/2023  13

Cáp dầu khí & hóa dầu cho sản xuất và lắp đặt hạ lưu

Xem thêm

CÁP SỬ DỤNG TRONG KHAI THÁC

Sun, 20/08/2023  12

Cáp khai thác, khoan và đường hầm cho các hoạt động trên bề mặt, dưới bề mặt và dưới lòng đất

Xem thêm