FOOD & BEVERAGE - DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THỨC ĂN, ĐỒ UỐNG

X

3 KHU VỰC YÊU CẦU AN TOÀN VỆ SINH - THREE HYGIENE ZONES

Thu, 09/06/2022  328

Lựa chọn các thành phần phù hợp là rất quan trọng đối với sự an toàn và hoạt động chính xác của dây chuyền sản xuất. Các nhóm hệ thống làm việc công nghiệp như “Nhà máy Thực phẩm An toàn” ở Benelux, đã tổng hợp các khuyến nghị...

Xem thêm

FOOD & BEVERAGE - DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THỨC ĂN, ĐỒ UỐNG

Thu, 09/06/2022  346

Không có nhiều ngành mà đa dạng như ngành Thực phẩm & Đồ uống. Về mặt chung , bản chất của sản phẩm đòi hỏi mức độ vệ sinh vô cùng nghiêm ngặt và khắt khe; mặt khác, áp lực ngày càng gia tăng để sản xuất ngày càng nhanh đòi hỏi...

Xem thêm