FOOD & BEVERAGE - DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THỨC ĂN, ĐỒ UỐNG

X

DANH SÁCH CÁC THIẾT BỊ CÁP ĐIỀU KHIỂN VÀ THIẾT BỊ PHỤ KIỆN ĐỐI VỚI GIẢI PHÁP F&B THAM KHẢO

Mon, 22/01/2024  124

Các sản phẩm liên quan đến dây chuyền sản xuất đồ ăn và thức uống được Hào Phú cung cấp - FOOD AND BEVERAGE

Xem thêm

Giải pháp Lapp cho Thực phẩm & Đồ uống

Thu, 11/01/2024  142

Ít có ngành công nghiệp nào có nhiều yêu cầu và điều kiện hoạt động đa dạng và khắt khe như ngành thực phẩm và đồ uống.Các yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh và sạch sẽ tồn tại trong phân khúc chế biến thực phẩm cũng được áp dụng...

Xem thêm

3 KHU VỰC YÊU CẦU AN TOÀN VỆ SINH - THREE HYGIENE ZONES

Thu, 09/06/2022  453

Lựa chọn các thành phần phù hợp là rất quan trọng đối với sự an toàn và hoạt động chính xác của dây chuyền sản xuất. Các nhóm hệ thống làm việc công nghiệp như “Nhà máy Thực phẩm An toàn” ở Benelux, đã tổng hợp các khuyến nghị...

Xem thêm

FOOD & BEVERAGE - DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THỨC ĂN, ĐỒ UỐNG

Thu, 09/06/2022  461

Không có nhiều ngành mà đa dạng như ngành Thực phẩm & Đồ uống. Về mặt chung , bản chất của sản phẩm đòi hỏi mức độ vệ sinh vô cùng nghiêm ngặt và khắt khe; mặt khác, áp lực ngày càng gia tăng để sản xuất ngày càng nhanh đòi hỏi...

Xem thêm