MCCB / CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI DONG-A

APTOMAT / CẦU DAO DÒNG KINH TẾ DB32Cb 30AF

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
DONG-A Aptomat DB32Cb
 • Chứng nhận tiêu chuẩn TUV, KS, CE
 • Kích thước: 50x96x60mm
 • Dòng điện định mức (A): 5, 10, 15, 20, 30
 • Ics =% X icu    50%
 • Điện áp : 220 V
 • Frame size (AF) : 30 AF
 • Số cực: 2
 • Model: DB32Cb

APTOMAT / CẦU DAO DÒNG KINH TẾ DB33Cb 30AF

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
DONG-A Aptomat DB33Cb
 • Chứng nhận tiêu chuẩn TUV, KS, CE
 • Kích thước: 75x96x60mm
 • Dòng điện định mức (A): 5, 10, 15, 20, 30
 • Ics =% X icu    50%
 • Điện áp : 220 V
 • Frame size (AF) : 30 AF
 • Số cực: 3
 • Model: DBH33Cb

APTOMAT / CẦU DAO DÒNG KINH TẾ DB52Cb 50AF

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
DONG-A Aptomat DB52Cb
 • Chứng nhận tiêu chuẩn TUV, KS, CE
 • Kích thước: 50x130x60mm
 • Dòng điện định mức (A): 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50
 • Ics =% X icu    50%
 • Điện áp : 220 V
 • Frame size (AF) : 50 AF
 • Số cực: 2
 • Model: DB52Cb
 • Xuất xứ: Dong - A Electric / Korea

APTOMAT / CẦU DAO DÒNG KINH TẾ DB53Cb 50AF

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
DONG-A Aptomat DB53Cb
 • Chứng nhận tiêu chuẩn TUV, KS, CE
 • Kích thước: 75x130x60mm
 • Dòng điện định mức (A): 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50
 • Ics =% X icu    50%
 • Điện áp : 220 V
 • Frame size (AF) : 50 AF
 • Số cực: 3
 • Model: DB53Cb
 • Xuất xứ: Dong - A Electric / Korea

APTOMAT / CẦU DAO DÒNG KINH TẾ DB54Cb 50AF

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
DONG-A Aptomat DB54Cb
 • Chứng nhận tiêu chuẩn TUV, KS, CE
 • Kích thước: 100x130x60mm
 • Dòng điện định mức (A): 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50
 • Ics =% X icu    50%
 • Điện áp : 220 V
 • Frame size (AF) : 50 AF
 • Số cực: 4
 • Model: DB54Cb
 • Xuất xứ: Dong - A Electric / Korea

APTOMAT / CẦU DAO DÒNG KINH TẾ DB62Cb 60AF

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
DONG-A Aptomat DB62Cb
 • Chứng nhận tiêu chuẩn TUV, KS, CE
 • Kích thước: 50x130x60mm
 • Dòng điện định mức (A): 15, 20, 30, 40, 50, 60
 • Ics =% X icu    50%
 • Điện áp : 220 V
 • Frame size (AF) : 60 AF
 • Số cực: 2
 • Model: DB62Cb
 • Xuất xứ: Dong - A Electric / Korea

APTOMAT / CẦU DAO DÒNG KINH TẾ DB63Cb 60AF

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
DONG-A Aptomat DB63Cb
 • Chứng nhận tiêu chuẩn TUV, KS, CE
 • Kích thước: 75x130x60mm
 • Dòng điện định mức (A): 15, 20, 30, 40, 50, 60
 • Ics =% X icu    50%
 • Điện áp : 220 V
 • Frame size (AF) : 60 AF
 • Số cực: 3
 • Model: DB63Cb
 • Xuất xứ: Dong - A Electric / Korea

APTOMAT / CẦU DAO DÒNG KINH TẾ DB64Cb 60AF

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
DONG-A Aptomat DB64Cb
 • Chứng nhận tiêu chuẩn TUV, KS, CE
 • Kích thước: 100x130x60mm
 • Dòng điện định mức (A): 15, 20, 30, 40, 50, 60
 • Ics =% X icu    50%
 • Điện áp : 220 V
 • Frame size (AF) : 60 AF
 • Số cực: 4
 • Model: DB63Cb
 • Xuất xứ: Dong - A Electric / Korea

APTOMAT / CẦU DAO DÒNG KINH TẾ DB102Cb 100AF

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
DONG-A Aptomat DB102Cb
 • Chứng nhận tiêu chuẩn TUV, KS, CE
 • Kích thước: 50x130x60mm
 • Dòng điện định mức (A): 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100
 • Ics =% X icu    50%
 • Điện áp : 220 V
 • Frame size (AF) : 100 AF
 • Số cực: 2
 • Model: DB102Cb
 • Xuất xứ: Dong - A Electric / Korea

Yêu cầu báo giá

Liên Hệ

 • Hotline 1:

  ĐT/Zalo: 0938427641

  Email: datvt@haophu.com.vn

 • Hotline 2:

  ĐT/Zalo: 0936834795

  Email: info@haophu.com.vn