ELCB / CẦU DAO CHỐNG RÒ ĐIỆN DONG-A / DEVICO

CẦU DAO CHỐNG RÒ ĐIỆN DONG-A - HIGH-BREAKING TYPE - DBE403H 400AF / DEVICO

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
ELCB DONG-A - HIGH-BREAKING TYPE - DBE403H 400AF / DEVICO
 • Chứng nhận tiêu chuẩn TUV, KS, CE
 • Kích thước: 140x345x103x133mm
 • Dòng điện định mức (A): 250, 300, 350, 400
 • Điện áp : 460 V
 • Frame size (AF) : 400AF
 • Số cực: 3P3E
 • Model: DBE403H
 • Xuất xứ: Dong - A Electric / Korea

 

CẦU DAO CHỐNG RÒ ĐIỆN DONG-A - HIGH-BREAKING TYPE - DBE204Hb 225AF / DEVICO

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
ELCB DONG-A - HIGH-BREAKING TYPE - DBE204Hb 225AF / DEVICO
 • Chứng nhận tiêu chuẩn TUV, KS, CE
 • Kích thước: 140x165x60x82.5mm
 • Dòng điện định mức (A): 100, 125, 150, 175, 200, 225
 • Điện áp : 460 V
 • Frame size (AF) : 225AF
 • Số cực: 4P3E
 • Model: DBE204Hb
 • Xuất xứ: Dong - A Electric / Korea

 

CẦU DAO CHỐNG RÒ ĐIỆN DONG-A - HIGH-BREAKING TYPE - DBE203Hb 225AF / DEVICO

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
ELCB DONG-A - HIGH-BREAKING TYPE - DBE203Hb 225AF / DEVICO
 • Chứng nhận tiêu chuẩn TUV, KS, CE
 • Kích thước: 105x165x60x82.5mm
 • Dòng điện định mức (A): 100, 125, 150, 175, 200, 225
 • Điện áp : 460 V
 • Frame size (AF) : 225AF
 • Số cực: 3P3E
 • Model: DBE203Hb
 • Xuất xứ: Dong - A Electric / Korea

 

CẦU DAO CHỐNG RÒ ĐIỆN DONG-A - HIGH-BREAKING TYPE - DBE202Hb 225AF / DEVICO

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
ELCB DONG-A - HIGH-BREAKING TYPE - DBE202Hb 225AF / DEVICO
 • Chứng nhận tiêu chuẩn TUV, KS, CE
 • Kích thước: 105x165x60x82.5mm
 • Dòng điện định mức (A): 100, 125, 150, 175, 200, 225
 • Điện áp : 460 V
 • Frame size (AF) : 225AF
 • Số cực: 2P2E
 • Model: DBE202Hb
 • Xuất xứ: Dong - A Electric / Korea

 

CẦU DAO CHỐNG RÒ ĐIỆN DONG-A - HIGH-BREAKING TYPE - DBE104Hb 100AF / DEVICO

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
ELCB DONG-A - HIGH-BREAKING TYPE - DBE104Hb 100AF / DEVICO
 • Chứng nhận tiêu chuẩn TUV, KS, CE
 • Kích thước: 120x155x60x80mm
 • Dòng điện định mức (A): 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100
 • Điện áp : 460 V
 • Frame size (AF) : 100AF
 • Số cực: 4P3E
 • Model: DBE104Hb 
 • Xuất xứ: Dong - A Electric / Korea

 

CẦU DAO CHỐNG RÒ ĐIỆN DONG-A - HIGH-BREAKING TYPE - DBE103Hb 100AF / DEVICO

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
ELCB DONG-A - HIGH-BREAKING TYPE - DBE103Hb 100AF / DEVICO
 • Chứng nhận tiêu chuẩn TUV, KS, CE
 • Kích thước: 120x155x60x80mm
 • Dòng điện định mức (A): 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100
 • Điện áp : 460 V
 • Frame size (AF) : 100AF
 • Số cực: 3P3E
 • Model: DBE103Hb 
 • Xuất xứ: Dong - A Electric / Korea

 

CẦU DAO CHỐNG RÒ ĐIỆN DONG-A - HIGH-BREAKING TYPE - DBE102Hb 100AF / DEVICO

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
ELCB DONG-A - HIGH-BREAKING TYPE - DBE102Hb 100AF / DEVICO
 • Chứng nhận tiêu chuẩn TUV, KS, CE
 • Kích thước: 90x155x60x80mm
 • Dòng điện định mức (A): 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100
 • Điện áp : 220 V
 • Frame size (AF) : 100AF
 • Số cực: 2P2E
 • Model: DBE102Hb 
 • Xuất xứ: Dong - A Electric / Korea

 

CẦU DAO CHỐNG RÒ ĐIỆN DONG-A - HIGH-BREAKING TYPE - DBE54Hb 50AF / DEVICO

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
ELCB DONG-A - HIGH-BREAKING TYPE - DBE54Hb 50AF / DEVICO
 • Chứng nhận tiêu chuẩn TUV, KS, CE
 • Kích thước: 120x155x60x80mm
 • Dòng điện định mức (A): 15, 20, 30, 40, 50
 • Điện áp : 460 V
 • Frame size (AF) : 50AF
 • Số cực: 4P3E
 • Model: DBE54Hb
 • Xuất xứ: Dong - A Electric / Korea

 

CẦU DAO CHỐNG RÒ ĐIỆN DONG-A - HIGH-BREAKING TYPE - DBE53Hb 50AF / DEVICO

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
ELCB DONG-A - HIGH-BREAKING TYPE - DBE53Hb 50AF / DEVICO
 • Chứng nhận tiêu chuẩn TUV, KS, CE
 • Kích thước: 90x155x60x80mm
 • Dòng điện định mức (A): 15, 20, 30, 40, 50
 • Điện áp : 460 V
 • Frame size (AF) : 50AF
 • Số cực: 3P3E
 • Model: DBE53Hb
 • Xuất xứ: Dong - A Electric / Korea

 

Yêu cầu báo giá

Liên Hệ

 • Hotline 1:

  ĐT/Zalo: 0936834795

  Email: sales1@haophu.com.vn

 • Hotline 2:

  ĐT/Zalo: 0392534363

  Email: info@haophu.com.vn