DPX3 MCCB LEGRAND - CẦU DAO ĐÓNG CẮT TỰ ĐỘNG

DPX3 160 Thermal Magnetic - MCCBs From 16A To 160 A

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
DPX³ 160 Legrand
 • Có thể được gắn trên thanh ray hoặc trên tấm trong tủ và thùng XL³
 • Là Aptomat MCCB dùng để đóng cắt, cách ly điều khiển và bảo vệ đường dây điện hạ thế
 • Được cung cấp cùng với vít cố định đầu cuối lồng tối đa 70 mm². (cáp mềm) hoặc tối đa 95 mm². cáp cứng với phụ kiện
 • Có thể được trang bị với DPX³ 160 và 250 phụ trợ và phụ kiện thông thường
 • Theo tiêu chuẩn  IEC 60947-2
 • Cho dòng từ 16A đến 160A
 • Số pha: 3 pha hoặc 4 pha  (3P & 4P)

DPX 250 Thermal Magnetic - MCCBs From 100 To 250 A

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
DPX³ 250 Legrand
 • Có thể được gắn trên ray hoặc trên tấm trong tủ và thùng XL³.
 • MCCB dùng để đóng cắt, cách ly điều khiển và bảo vệ đường dây điện hạ áp.
 • Được cung cấp với vít cố định, tấm kết nối cho thanh và vấu cáp và tấm chắn cách điện (rào cản pha).
 • Có thể được lắp với thiết bị đầu cuối lồng tối đa 120 mm². (cáp mềm) hoặc tối đa 150 mm²( cáp cứng ) và với các phụ trợ và phụ kiện thông thường DPX³ 160 và 250.
 • Phù hợp với IEC 60947-2.
 • Cho dòng từ 100A đến 250A
 • Số pha: 3 pha hoặc 4 pha  (3P & 4P)

DPX3 630 THERMAL MAGNETIC REALEASE - MCCBs FROM 250A TO 630 A

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
DPX³ 630 LEGRAND
 • Aptomat MCCB đóng cắt, cách ly điều khiển và bảo vệ đường dây điện hạ thế
 • Có thể được trang bị với các phụ trợ
 • Có thể được sử dụng với mô-đun rò rỉ đất hoặc với rơle dòng dư
 • Được cung cấp đầy đủ với: Đinh vít , Tấm kết nối cho thanhLá chắn cách điện (rào cản pha)
 • Tiêu chuẩn IEC 60947-2 - Điều chỉnh kín
 • Có thể được gắn trên tấm trong tủ và thùng XL³
 • Số pha: 3 hoặc 4 pha
 • Dòng từ 250 A đến 630 A

DPX3 630 S1 ELECTRONIC RELEASE - MCCBS FROM 250 TO 630 A

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
DPX³ 630 - S1 ELECTRONIC RELEASE - LEGRAND
 • Aptomat MCCB đóng cắt, cách ly điều khiển và bảo vệ đường dây điện hạ thế
 • Có thể được trang bị với các phụ trợ
 • Có thể được sử dụng với mô-đun rò rỉ đất hoặc với rơle dòng dư
 • Được cung cấp đầy đủ với: Đinh vít , Tấm kết nối cho thanh, Lá chắn cách điện (rào cản pha)
 • Tiêu chuẩn IEC 60947-2 - Điều chỉnh kín
 • Có thể được gắn trên tấm trong tủ và thùng XL³
 • Số pha: 3 hoặc 4 pha
 • Dòng từ 250 A đến 630 A

DPX3 630 S2 ELECTRONIC RELEASE - MCCBS FROM 250 TO 630 A

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
DPX³ 630 - S2 ELECTRONIC RELEASE - LEGRAND
 • Aptomat MCCB đóng cắt, cách ly điều khiển và bảo vệ đường dây điện hạ thế
 • Có thể được trang bị với các phụ trợ
 • Có thể được sử dụng với mô-đun rò rỉ đất hoặc với rơle dòng dư
 • Được cung cấp đầy đủ với: Đinh vít , Tấm kết nối cho thanh, Lá chắn cách điện (rào cản pha)
 • Tiêu chuẩn IEC 60947-2 - Điều chỉnh kín
 • Có thể được gắn trên tấm trong tủ và thùng XL³
 • Số pha: 3 hoặc 4 pha
 • Dòng từ 250 A đến 630 A

Yêu cầu báo giá

Liên Hệ

 • Hotline 1:

  ĐT/Zalo: 0938427641

  Email: datvt@haophu.com.vn

 • Hotline 2:

  ĐT/Zalo: 0936834795

  Email: info@haophu.com.vn