DOMESTIC CIRCUIT PROTECTION RX3 - THIẾT BỊ CHỐNG DÒNG RÒ ELCB RX3

MCBs RX³ 6000 - Thermal Magnetic MCBs from 6 A to 63 A - B Curve - LEGRAND

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
MCBs RX³ 6000 - Thermal Magnetic MCBs from 6 A to 63 A - B Curve - LEGRAND
 • Phù hợp với IEC 60898-1.
 • Không chấp nhận phụ trợ và mô-đun bổ sung.
 • Tương thích với thanh busbar kiểu ngạnh
 • Công suất ngắt mạch: 6000 - IEC 60898-1 - 230/400 V ~ /6 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V ~ / 10000 - IEC 60898-1 - 127/220 V ~ / 10 kA - IEC 60947-2 - 127/220 V ~.

Datasheet

MCBs RX³ 6000 - Thermal Magnetic MCBs from 6 A to 63 A - C Curve - LEGRAND

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
MCBs RX³ 6000 - Thermal Magnetic MCBs from 6 A to 63 A - C Curve - LEGRAND
 • Phù hợp với IEC 60898-1.
 • Không chấp nhận phụ trợ và mô-đun bổ sung.
 • Tương thích với thanh busbar kiểu ngạnh
 • Công suất ngắt mạch: 6000 - IEC 60898-1 - 230/400 V ~ /6 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V ~ / 10000 - IEC 60898-1 - 127/220 V ~ / 10 kA - IEC 60947-2 - 127/220 V ~.

Datasheet

MCBs RX³ 4500 - Thermal Magnetic MCBs from 6 A to 63 A - C Curve - LEGRAND

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
MCBs RX³ 4500 - Thermal Magnetic MCBs from 6 A to 63 A - C Curve - LEGRAND
 • Phù hợp với IEC 60898-1.
 • Không chấp nhận phụ trợ và mô-đun bổ sung.
 • Tương thích với thanh busbar kiểu ngạnh. 
 • Công suất ngắt mạch:. 4500 - IEC 60898-1 - 230/400 V ~ / 4,5 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V ~ / 6000 - IEC 60898-1 - 127/220 V ~ / 6 kA - IEC 60947-2 - 127/220 V ~

Datasheet

MCBs RX³ 3000 - Thermal Magnetic MCBs from 6 A to 32 A - C Curve - LEGRAND

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
MCBs RX³ 3000 - Thermal Magnetic MCBs from 6 A to 32 A - C Curve - LEGRAND
 • Phù hợp với IEC 60898-1.
 • Không chấp nhận phụ trợ và mô-đun bổ trợ RCD.
 • Tương thích với thanh busbar kiểu ngạnh.
 • Công suất ngắt: 3000 - IEC 60898-1 - 230 V ~.

Datasheet

Công Tắc Cách Ly RX³ - từ 40 A đến 80 A - LEGRAND

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
Isolating Switches RX³ - from 40 A to 80 A - LEGRAND
 • Phù hợp với IEC 60947-3.
 • Tay cầm màu xám. AC 22 A.
 • Tương thích với thanh busbar cung cấp kiểu ngạnh và kiểu ngã ba.
 • Không có phụ kiện

Datasheet

 

RCCBs RX³ - Bộ Ngắt Mạch Dòng Dư Từ 25 A Đến 63 A - Loại AC Và A - LEGRAND

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
RCCBs RX³ - Residual Current Circuit Breakers From 25 A To 63 A - AC And A Types - LEGRAND

1. Phù hợp với IEC 61008-1.

 • Loại AC: phát hiện lỗi thành phần AC.
 • Loại A: phát hiện lỗi thành phần AC và DC.

2. Tương thích với các thanh busbar cung cấp kiểu ngạnh và kiểu ngã ba.

3. Không có phụ kiện

Datasheet

 

THIẾT BỊ CHỐNG DÒNG RÒ RX3 (RCDS) - LEGRAND

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
RX3 RESIDUAL CURRENT DEVICES (RCDS) - LEGRAND

Với hiệu suất lâu dài của RX3 MCBs và tỷ lệ hao hụt watt thấp, bạn có thể chắc chắn rằng RX3 MCBs sẽ giữ cho bạn an toàn, đồng thời tiết kiệm năng lượng và cuối cùng là tiền bạc.

Datasheet

RX3 RESIDENTIAL MCBS - 6000 A - LEGRAND

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
RX3 RESIDENTIAL MCBS - 6000 A - LEGRAND

Với hiệu suất lâu dài của RX3 MCBs và tỷ lệ hao hụt watt thấp, bạn có thể chắc chắn rằng RX3 MCBs sẽ giữ cho bạn an toàn, đồng thời tiết kiệm năng lượng và cuối cùng là tiền bạc.

Datasheet

 

Yêu cầu báo giá

Liên Hệ

 • Hotline 1:

  ĐT/Zalo: 0938427641

  Email: datvt@haophu.com.vn

 • Hotline 2:

  ĐT/Zalo: 0936834795

  Email: info@haophu.com.vn