CÁP ĐIỆN HẠ THẾ - LOW VOLTAGE CALBLE

CÁP CVV 0.6/1KV CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
LION CVV 0.6/1KV
 • Cáp đồng CVV (Cấp 2), cách điện và vỏ bảo vệ bằng PVC.
 • Sử dụng làm cáp phân phối trong điều kiện được bảo vệ, tránh tác động môi trường.
 • TCVN 5935 – 1
 • IEC 60502 – 1
 • CẤP ĐIỆN ÁP Uo/U: 0.6/1kV
 • CVV – Cu/ PVC/PVC
 • Màu đen hoặc theo yêu cầu

CÁP CXV 0.6/1KV CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
LION CXV 0.6/1KV
 • Cáp CXV 1 đến 4 lõi ruột đồng (Cấp 2), cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC.
 • Ứng dụng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, lắp đặt cố định.
 • TCVN 5935 – 1 (IEC 60502- 1)
 • CẤP ĐIỆN ÁP Uo/U: 0.6/1kV
 • CXV – Cu/XLPE/PVC
 • Đen hoặc theo yêu cầu

CÁP LION ĐỘNG LỰC MỀM, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC VVCm 0.6/1KV

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
VVCm 300/500V VÀ 0.6/1KV
 • Cáp mềm VVCm ruột đồng (Cấp 5), cách điện và vỏ bảo vệ bằng PVC.
 • Sử dụng linh hoạt kết nối thiết bị điện công nghiệp, trong điều kiện được bảo vệ tránh tác động môi trường
 • TCVN 5935 – 1 (IEC 60502- 1)
 • CẤP ĐIỆN ÁP Uo/U: 0.6/1kV
 • VVCm – Cu/PVC/PVC
 • Màu đen hoặc theo yêu cầu

CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC LION CVV 300/500V

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
LION CVV 300/500V
 • Dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 300/500 V, lắp đặt cố định.
 • TCVN 6610-4 (6610 TCVN 10)
 • IEC 60227-4 (227 IEC 10) 
 • Cách điện: Theo IEC 60227-1 
 • Vỏ bọc ngoài: Màu đen
 • Cấp điện áp: 300/500V

CÁP ĐỒNG ĐƠN BỌC CÁCH ĐIỆN PVC (V-75) - CV 1x ? - Cu/PVC - 0.6/1 kV

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
PVC INSULATED SINGLE CORE COPPER CABLE (V-75) - CV 1x? - Cu/PVC- 0.6/1 kV

Tiêu chuẩn áp dụng / Application standard: AS/NZS 5000.1

Quy cách đóng gói: Đóng lô, hoặc các hình thức khác theo yêu cầu khách hàng

Hãng: Cadisun, Cadivi, Lion Daphaco, Taihan, Taisin, Bumhan Cable Hàn Quốc, LS Vina,..

Vỏ đen

CÁP LION CXV / DSTA 0.6/1KV CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG KIM LOẠI,VỎ BẢO VỆ PVC

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
CXV / DSTA 0.6/1KV
 • Cáp điện lực, ruột đồng (Cấp 2), băng kim loại (DATA hoặc DSTA), cách điện XLPE, vỏ PVC bảo vệ.
 • Dùng trong hệ thống truyền tải và phân phối điện ngầm, cấp điện áp 0.6/1 kV, lắp đặt cố định
 • TCVN 5935 – 1 (IEC 60502 – 1)
 • CẤP ĐIỆN ÁP Uo/U: 0.6/1kV
 • CVV/DATA hoặc DSTA
 • Màu đen hoặc theo yêu cầu

CÁP ĐỒNG ĐƠN BỌC CÁCH ĐIỆN PVC - CV 1X ? - Cu/PVC - 0.6/1kV - Vỏ Vàng Xanh Nối Đất

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
PVC INSULATED SINGLE CORE COPPER CABLE - CV 1X? - Cu/PVC - 0.6/1kV

Tiêu chuẩn áp dụng / Application standard: TCVN 5935-1/ IEC 60502-1

Quy cách đóng gói: Đóng lô, hoặc các hình thức khác theo yêu cầu khách hàng

Hãng: Cadisun, Cadivi, Lion Daphaco, Taihan, Taisin, Bumhan Cable Hàn Quốc, LS Vina,...

CÁP ĐỒNG TRẦN - CF

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
BARE COPPER CABLE - CF
Tiêu chuẩn áp dụng / Application standard: TCVN 6612/IEC 60228
Quy cách đóng gói: Đóng lô, hoặc các hình thức khác theo yêu cầu khách hàng

Hãng: Cadisun, Cadivi, Lion Daphaco, Taihan, Taisin, Bumhan Cable Hàn Quốc, LS Vina,...

CÁP ĐỒNG TRẦN - C (CÁP KHÔNG ÉP)

( Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết giá cho từng size )
BARE COPPER CABLE - C

Tiêu chuẩn áp dụng / Application standard: TCVN 5064:1994 & TCVN 5064:1994/ SĐ1:1995
Quy cách đóng gói: Đóng lô, hoặc các hình thức khác theo yêu cầu khách hàng

Hãng: Cadisun, Cadivi, Lion Daphaco, Taihan, Taisin, Bumhan Cable Hàn Quốc, LS Vina,...


 

Yêu cầu báo giá

Liên Hệ

 • Hotline 1:

  ĐT/Zalo: 0936834795

  Email: sales1@haophu.com.vn

 • Hotline 2:

  ĐT/Zalo: 0392534363

  Email: info@haophu.com.vn